– в магістратуру

Прийом іноземних громадян на 5 курс КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється за умови:
 • здобутого ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста;
 • успішного проходження вступного випробування;
 • запрошення університету.
Допускається прийом на підготовку ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань. Видача запрошень на навчання відбувається з 1 травня по 15 вересня. Строки подачі документів – з 20 червня до 11 жовтня. Початок навчання з 1 вересня. Список документів, які вступники особисто подають до ЦМО КПІ ім. Ігоря Сікорського у паперовій формі:
 1. заяву;
 2. документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (протягом першого семестру навчання здійснюється його нострифікація);
 3. додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін, на основі якого здійснюється вступ;
 4. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 5. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 6. 6 фотокарток розміром 35 х 45 мм (кольорові, матові);
Документи, зазначені у підпунктах 2, 3 мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Протягом першого семестру навчання здійснюється нострифікація цих документів. Документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 4 мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу в кількості по 2-а екземпляри кожного. Типовой договір про надання освітних послуг студентам іноземним громадянам Вступні випробування при прийомі на 5 курс проходять з:
  • іноземної мови;
  • спеціальності, на яку вступають.
Вступні випробування проводяться згідно розкладу, затвердженому атестаційними комісіями інститутів (факультетів).