– в магістратуру

Прийом іноземних громадян на 5 курс КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється за умови:

  • здобутого ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста;
  • успішного проходження вступного випробування;
  • запрошення університету.

Допускається прийом на підготовку ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Строки подачі документів – з 20 червня до 11 жовтня.

Початок навчання з 1 вересня.

Список документів, які вступники особисто подають до ЦМО КПІ ім. Ігоря Сікорського у паперовій формі:

а)  заяву;

б) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (протягом першого семестру навчання здійснюється його нострифікація);

в)  додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін, на основі якого здійснюється вступ;

г) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

д)  поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

е) 6 фотокарток розміром 35 х 45 мм (кольорові, матові);

Документи, зазначені у підпунктах б), в), г) мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах б), в) мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Типовой договір про надання освітних послуг студентам іноземним громадянам

Вступні випробування при прийомі на 5 курс проходять з:

  • іноземної мови;
  • спеціальності, на яку вступають;
  • додаткове вступне випробування (за умови ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю).

Вступні випробування проводяться згідно розкладу, затвердженому атестаційними комісіями інститутів (факультетів).