– на бакалаврат

Прийом іноземних громадян на 1 курс КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється за умови:
 • наявності повної загальної середньої освіти;
 • успішного проходження вступного випробування (співбесіди);
 • запрошення університету.
Видача запрошень на навчання відбувається з 1 травня по 15 вересня. Строки подачі документів – з 1 липня до 15 жовтня. Початок навчання з 1 вересня. Список документів, які вступники особисто подають до ЦМО КПІ ім. Ігоря Сікорського у паперовій формі:
 1. заява;
 2. документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (протягом першого семестру навчання здійснюється його нострифікація);
 3. додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 4. копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 5. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 6. 6 фотокарток розміром 35 х 45 мм (кольорові, матові).
Документи, зазначені у підпунктах 2, 3 мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Протягом першого семестру навчання здійснюється нострифікація цих документів. Документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 4 мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу в кількості по 2-а екземпляри кожного.
 1. Вступні випробування  при прийомі на 1 курс проходять з:

інженерні спеціальності

економічні спеціальності

гуманітарні спеціальності

 • математика
 • фізика (або хімія, або біологія)
 • українська (або англійська) мова
 • математика
 • економічна  географія
 • українська (або англійська) мова
 • історія України
 • іноземна мова
 • українська (або англійська) мова
 1. Строки проведення вступних випробувань – з 1 липня до 30 вересня.
 1. Іноземні громадяни, які отримали атестат про повну середню освіту в Україні та  сертифікати ЗНО з відповідних предметів, мають право вступати на перший курс усіх форм навчання без співбесіди на конкурсних засадах та на підставі укладеного договору.
 2. Типовой договір про надання освітних послуг студентам іноземним громадянам
No tags for this post.