– на бакалаврат

Прийом іноземних громадян на 1 курс КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється за умови:

 • наявності повної загальної середньої освіти;
 • успішного проходження вступного випробування (співбесіди);
 • запрошення університету.

Строки подачі документів – з 1 липня до 15 жовтня.

Початок навчання з 1 вересня.

Список документів, які вступники особисто подають до ЦМО КПІ ім. Ігоря Сікорського у паперовій формі:

 1. заява;
 2. документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (протягом першого семестру навчання здійснюється його нострифікація);
 3. додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 4. копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 5. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 6. копія документа про народження;
 7. 6 фотокарток розміром 35 х 45 мм (кольорові, матові);
 8. свідоцтво про закінчення підготовчого відділення.

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3 мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Протягом першого семестру навчання здійснюється нострифікація цих документів.

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 4 мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу в кількості по 2-а екземпляри кожного.

Вступні випробування  при прийомі на 1 курс проходять з:

інженерні спеціальності

економічні спеціальності

гуманітарні спеціальності

 • математика
 • фізика (або хімія, або біологія)
 • українська (російська, англійська) мова
 • математика
 • економічна  географія
 • українська (російська, англійська) мова
 • історія України
 • іноземна мова
 • українська (російська, англійська) мова

Строки проведення вступних випробувань – з 1 липня до 30 вересня.

Іноземні громадяни, які отримали атестат про повну середню освіту в Україні та  сертифікати ЗНО з відповідних предметів, мають право вступати на перший курс усіх форм навчання без співбесіди на конкурсних засадах та на підставі укладеного договору.
Типовой договір про надання освітних послуг студентам іноземним громадянам