Цінова політика

Ціни на навчання іноземних громадян
в КПІ ім. Ігоря Сікорського
в 2021/2022 навчальному році:

Факультет/Інститут
 • Видавничо-поліграфічний інститут (ВПІ)
 • Факультет інформатики та обчислювальної техники (ФІОТ)
 • Факультет лінгвістики (ФЛ)
 • Факультет прикладної математики (ФПМ)
 • Факультет соціології і права (ФСП)
 • Факультет біомедичної інженерії (ФБМІ)
 • Теплоенергетичний факультет (ТЕФ)
  (спеціальність 121)
Мова навчання
українська англійська та інші
бакалавр 2800$ 3000$
магістр 3000$ 3500$
аспірант 4000$ 4300$
Факультет/Інститут
 • Факультет менеджменту та маркетингу (ФММ)
Мова навчання
українська англійска та інші
бакалавр 3500$ 3500$
магістр 4400$ 4400$
аспірант 5000$ 5000$
Факультет/Інститут
 • Інститут енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ)
 • Інститут прикладного системного аналізу (ІПСА)
  (спеціальність 124)
 • Інститут телекомунікаційних систем (ІТС)
 • Факультет біотехнології і біотехніки (ФБТ)
 • Фізико-техніческий інститут (ФТІ)
Мова навчання
українська англійська та інші
бакалавр 2600$ 2800$
магістр 2800$ 3000$
аспірант 4300$ 4500$
Факультет/Інститут
 • Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона (ІМЗ)
 • Інститут аерокосмічних технологій (ІАТ)
 • Інженерно-хімичний факультет (ІХФ)
 • Механіко-машинобудівний інститут (ММИ)
 • Приладобудівний факультет (ПБФ)
 • Радіотехнічний факультет (РТФ)
 • Теплоенергетичний факультет (ТЕФ)
  (окрім спеціальності 121)
 • Факультет електроенерготехніки та автоматики (ФЕА)
 • Інститут прикладного системного анализу (ІПСА)
  (окрім спеціальности 124)
 • Факультет електроніки (ФЕЛ)
 • Фізіко-математичний факультет (ФМФ)
 • Хіміко-технологічний факультет (ХТФ)
Мова навчання
українська англійська та інші
бакалавр 2000$ 2300$
магістр 2300$ 2500$
аспірант 4000$ 4500$
 1. Заочна форма навчання українською, англійською та іншими іноземними мовами для студентів рівня бакалавр та магістр всіх факультетів та інститутів, крім ФММ  – 2000$ США за навчальний рік.
 2. При прийомі до аспірантури на заочну форму навчання для всіх факультетів та інститутів, крім ФММ:
  української мовою - 2400$ США за навчальний рік;
  англійською або іншою іноземною мовою - 2600$ США за навчальний рік.
 3. Заочна форма навчання на ФММ українською, англійською та іншими іноземними мовами:
  – для студентів рівня підготовки бакалавр - 2300$ США за навчальний рік;
  – для студентів рівня підготовки магістр - 2900$ США за навчальний рік.
  – для студентів рівня підготовки доктор філософії - 3100$ США за навчальний рік.
 4. Вартість навчання в докторантурі  – 5000$ США за навчальний рік.
 5. Вартість при прийомі на стажування – не нижче 400$ США в місяць.
 6. Вартість при прийомі на короткотермінове стажування для підготовки до вступу в аспірантуру – не нижче 250$ США в місяць.
 7. При прийомі на підготовку до захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії або доктора наук  та його проведення на термін до 5-ти місяців включно – 100$ США в місяць.
Навчання на підготовчому відділенні для іноземців (ПВІ) Вартість навчання
 • Повний курс підготовки за програмою ПВІ
1800$
 • Вивчення лише української, англійської або іншої іноземної мови
1500$

 

 • Навчання на підготовчому відділенні для іноземців ведеться українською, англійської або іншою іноземною (в тому числі російською) мовою.

Кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського

Іноземні студенти, аспіранти та слухачі Підготовчого відділення забезпечуються гуртожитком. В залежності від рівня комфорту, вартість проживання складає від 40 до 125$ США за місяць проживання.

Інші витрати за рік

Плата за запрошення (одноразово) ~ 65$ США.

Реквізити для оплати за навчання в долларах США:

Beneficiary Bank (банк одержувача):
JSC UKREXIMBANK
Kyiv, Ukraine
SWIFT BIC: EXBS UA UX

Beneficiary (одержувач):
IBAN: UA653223130000025304000000016
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Kyiv, Ukraine
 
Details of Payment (призначення платежу):
Оплата за навчання (прізвище, ім'я, договір №______________)

УВАГА!!!
Банківські витрати по перерахуванню коштів здійснюються
за рахунок ВІДПРАВНИКА

Вартість освітних програм у 2020-2021 навчальному році

Бакалавр (денна форма навчання)
Бакалавр (заочна форма навчання)
Магістр (денна форма навчання)
Магістр (заочна форма навчання)