Цінова політика

Ціни на навчання іноземних громадян
в КПІ ім. Ігоря Сікорського
в 2021/2022 навчальному році:

 • Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут (ВПІ)
 • Факультет інформатики та обчислювальної техники (ФІОТ)
 • Факультет лінгвістики (ФЛ)
 • Факультет прикладної математики (ФПМ)
 • Факультет соціології і права (ФСП)
 • Факультет біомедичної інженерії (ФБМІ)
 • Навчально-науковий інститут атомної та теплово енергетики (ТЕФ)
  (спеціальність 121)
Мова навчання
українська англійська та інші
бакалавр 2800$ 3000$
магістр 3000$ 3500$
аспірант 4000$ 4300$

 

 • Факультет менеджменту та маркетингу (ФММ)
Мова навчання
українська англійска та інші
бакалавр 3500$ 3500$
магістр 4400$ 4400$
аспірант 5000$ 5000$

 

 • Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ)
 • Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу (ІПСА)
  (спеціальність 124)
 • Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем (ІТС)
 • Факультет біотехнології і біотехніки (ФБТ)
 • Навчально-науковий фізико-технічний інститут (ФТІ)
Мова навчання
українська англійська та інші
бакалавр 2600$ 2800$
магістр 2800$ 3000$
аспірант 4300$ 4500$

 

 • Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона (ІМЗ)
 • Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій (ІАТ)
 • Інженерно-хімичний факультет (ІХФ)
 • Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут (ММИ)
 • Приладобудівний факультет (ПБФ)
 • Радіотехнічний факультет (РТФ)
 • Навчально-науковий інститут атомної та теплово енергетики (ТЕФ)
  (окрім спеціальності 121)
 • Факультет електроенерготехніки та автоматики (ФЕА)
 • Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу (ІПСА)
  (окрім спеціальности 124)
 • Факультет електроніки (ФЕЛ)
 • Фізіко-математичний факультет (ФМФ)
 • Хіміко-технологічний факультет (ХТФ)
Мова навчання
українська англійська та інші
бакалавр 2000$ 2300$
магістр 2300$ 2500$
аспірант 4000$ 4500$
 1. Заочна форма навчання українською, англійською та іншими іноземними мовами для студентів рівня бакалавр та магістр всіх факультетів та інститутів, крім ФММ  – 2000$ США за навчальний рік.
 2. При прийомі до аспірантури на заочну форму навчання для всіх факультетів та інститутів, крім ФММ:
  української мовою - 2400$ США за навчальний рік;
  англійською або іншою іноземною мовою - 2600$ США за навчальний рік.
 3. Заочна форма навчання на ФММ українською, англійською та іншими іноземними мовами:
  – для студентів рівня підготовки бакалавр - 2300$ США за навчальний рік;
  – для студентів рівня підготовки магістр - 2900$ США за навчальний рік.
  – для студентів рівня підготовки доктор філософії - 3100$ США за навчальний рік.
 4. Вартість навчання в докторантурі  – 5000$ США за навчальний рік.
 5. Вартість при прийомі на стажування – не нижче 400$ США в місяць.
 6. Вартість при прийомі на короткотермінове стажування для підготовки до вступу в аспірантуру – не нижче 250$ США в місяць.
 7. При прийомі на підготовку до захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії або доктора наук  та його проведення на термін до 5-ти місяців включно – 100$ США в місяць.
Навчання на підготовчому відділенні для іноземців (ПВІ) Вартість навчання
Повний курс підготовки за програмою ПВІ 1800$
 • Навчання на підготовчому відділенні для іноземців ведеться українською, англійською та іншими мовами Європейського союзу за умови формування повної групи з 15 осіб.

Кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського

Іноземні студенти, аспіранти та слухачі Підготовчого відділення забезпечуються гуртожитком. В залежності від рівня комфорту, вартість проживання складає від 40 до 125$ США за місяць проживання.

Інші витрати за рік

Плата за запрошення (одноразово) ~ 65$ США.

Реквізити для оплати за навчання в долларах США:

Beneficiary Bank (банк одержувача):
JSC UKREXIMBANK
Kyiv, Ukraine
SWIFT BIC: EXBS UA UX

Beneficiary (одержувач):
IBAN: UA653223130000025304000000016
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Kyiv, Ukraine
 
Details of Payment (призначення платежу):
Оплата за навчання (прізвище, ім'я, договір №______________)

УВАГА!!!
Банківські витрати по перерахуванню коштів здійснюються
за рахунок ВІДПРАВНИКА

Вартість освітних програм у 2020-2021 навчальному році

Бакалавр (денна форма навчання)
Бакалавр (заочна форма навчання)
Магістр (денна форма навчання)
Магістр (заочна форма навчання)