Цінова політика

Ціни за навчання іноземних громадян
в КПІ ім. Ігоря Сікорського

в 2020/2021 навчальному році:1cost ukr 20_21

Вартість навчання в Центрі міжнародної освіти
КПІ ім. Ігоря Сікорського для іноземних громадян
в 2020/2021 навчальному році:

cost_ukr_22-01

 1. Заочна форма навчання українською, англійською та іншими іноземними мовами для студентів всіх рівнів підготовки та всіх факультетів (інститутів), крім ФММ:
  – не нижче 2000$ США за навчальний рік.
 2. Заочна форма навчання на ФММ українською, англійською та іншими іноземними мовами для студентів всіх рівнів підготовки:
  – 2300$ США за навчальний рік.
 3. При прийомі до аспірантури на заочну форму навчання для всіх факультетів (інститутів):
  українською мовою - 2400$ США за навчальний рік;
  англійською та іншими іноземними мовами - 2600$ США за навчальний рік.
 4. При прийомі до докторантури:
  – 5000$ США за навчальний рік.
 5. При прийомі на стажування:
  – не нижче 400$ США на місяць.
 6. При прийомі на короткотермінове стажування для підготовки до вступу в аспірантуру:
  – не нижче 250$ США в місяць.
 7. При прийомі на підготовку до захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії або доктора наук та його проведення терміном до 5-ти місяців включно:
  – 100$ США на місяць.

Кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського

Іноземні студенти, аспіранти та слухачі Підготовчого відділення забезпечуються гуртожитком. В залежності від рівня комфорту, вартість проживання складає від 40 до 125$ США за місяць проживання.

Інші витрати за рік

Плата за запрошення (одноразово) ~ 65$ США.

Реквізити для оплати за навчання в долларах США:

Beneficiary Bank (банк одержувача):
JSC UKREXIMBANK
Kyiv, Ukraine
SWIFT BIC: EXBS UA UX

Beneficiary (одержувач):
IBAN: UA653223130000025304000000016
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Kyiv, Ukraine
 
Details of Payment (призначення платежу):
Оплата за навчання (прізвище, ім'я, договір №______________)

УВАГА!!!
Банківські витрати по перерахуванню коштів здійснюються
за рахунок ВІДПРАВНИКА