Вступ

Прийом на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань на підставі типового Договору, підписаного університетом з абітурієнтом або інших договорів, підписаних вищими освітніми закладами з фізичними або юридичними особами; на підставі міждержавних угод за листами Міністерства освіти і науки України.

Навчання іноземців здійснюється за очною (денною) або заочною формами навчання. В залежності від обставин освітній процес може також здійснюватися в дистанційному або змішаному форматі.

Важливі дати вступної кампанії для іноземців, які планують або вже навчаються в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки (документи для вступу можуть подаватись дистанційно):
Початок прийому заяв та документів на всі рівні підготовки 01 липня
Закінчення прийому заяв та документів на ОП бакалаврів та магістрів 15 жовтня
Проведення вступних іспитів з 1 липня по 15 жовтня (вступ протягом 10 днів з дати відрахування з попереднього навчального закладу та не пізніше ніж за 1 місяць до завершення строку дії посвідки на тимчасове проживання)*
Проведення вступних іспитів на ОП магістра після завершення бакалаврату та ПВІ (в КПІ ім. Ігоря Сікорського) з 1 липня по 07 липня (вступ протягом 10 днів з дати відрахування з попереднього навчального закладу та не пізніше ніж за 1 місяць до завершення строку дії посвідки на тимчасове проживання)
Проведення вступних іспитів на ОП бакалавра після завершення ПВІ (в КПІ ім. Ігоря Сікорського або інших ЗВО) з 1 липня по 31 липня (вступ протягом 10 днів з дати відрахування з ПВІ та не пізніше ніж за 1 місяць до завершення строку дії посвідки на тимчасове проживання)
Оформлення запрошення для навчання за ОП бакалавра або магістра з 1 травня по 1 жовтня (кінцева дата видачі запрошень залежить від середнього терміну видачі візи в країні перебування)
Отримання запрошення для навчання на ПВІ КПІ ім. Ігоря Сікорського з 1 травня по 1 грудня (кінцева дата видачі запрошень залежить від середнього терміну видачі візи в країні перебування)
Зарахування іноземця на навчання за ОП бакалавра або магістра Не пізніше 15 жовтня
Прибуття іноземця в Україну для навчання на ПВІ з 25 серпня по 30 листопада (прийом на ПВІ з 1 грудня можливий виключно за наявності повної академічної групи з 12-15 слухачів)

Більш детальну інформацію щодо вступу дивіться по розділам:

- на підготовче відділення - на бакалаврат; - в магістратуру; - в Аспірантуру та Докторантуру. Для вступу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, заповнить  online-анкету. KPI-225No tags for this post.