– в Аспірантуру & Докторантуру

Прийом іноземних громадян до аспірантури (докторантури) КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється за умови:
 • здобутого ступеня магістра (спеціаліста);
 • успішного проходження вступних випробувань;
 • запрошення університету.
Документи для вступу до аспірантури приймаються протягом року!!! Початок навчання з 1 жовтня. Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:
 • заява про прийом до аспірантури;
 • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), та копія додатку до нього (з перекладом на українську мову та завірені нотаріально). Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома;
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;
 • ксерокопія паспорту (сторінка з фото);
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто.
Типовой договір про надання освітних послуг студентам іноземним громадянам Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:
 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
 • вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2.
 • вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:
 • додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
 • іноземна мова;
 • спеціальність.
oapNo tags for this post.