Магістратура

Магістр - освітній ступінь фахівця, який на базі ступіня бакалавра здобув поглиблені спеціальні знання та вміння інноваційного характеру.

Прийом іноземних громадян на освітній ступінь підготовки "магістр" здійснюється на конкурсній основі та у формі вступного тестування.

Вступне тестування проводиться з двох предметів:

  • за фахом;
  • з англійської мови;

Умовою для зарахування іноземного громадянина на навчання для здобуття освітнього ступіня "магістр" є наявність диплома бакалавра і володіння ним мови навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується успішним проходженням вступного тестування.

Програма іспиту за фахом розробляється кафедрою, яка здійснює магістерську підготовку; програма іспиту з мовної підготовки - кафедрою мовної підготовки.

Можливий прийом іноземних громадян в магістратуру на підставі ступеня бакалавра, отриманого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного тестування.

Студенти, які отримали ступінь бакалавра не в Україні, при вступі до магістратури подають документи, що пройшли нострифікацію у Міністерстві освіти і науки України. З порядком проведення нострифікації можна ознайомитися в Центрі міжнародної освіти за телефонами:

(044) 236-10-63, (044) 204-92-51.

Програми підготовки магістрів українською та російською мовами по кожному факультету є тутМагістерські програми, які можуть викладатися англійською мовою:

Факультет соціології і права Адміністративний менеджмент
Врегулювання конфліктів та медіація
Електронне урядування
Право
Факультет електроенерготехніки та автоматики Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність
Електричні машини і апарати
Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси
Управління, захист та автоматизація енергосистем
Хіміко-технологічний факультет Хімічні технології та інженерія
Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона Комп’ютеризовані процеси лиття
Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки
Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів
Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання
Спеціальна металургія
Теплоенергетичний факультет Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем
Інженерія програмного забезпечення розподілених систем
Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження
Приладобудівний факультет Комп'ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології
Факультет менеджменту та маркетингу Економіка бізнес-підприємств
Менеджмент міжнародного бізнесу
Міжнародна економіка
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Системи забезпечення споживачів електричною енергією
Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв
Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології
Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем
Інженерна екологія та ресурсозбереження
Геотехнічне і міське підземне будівництво
Факультет електроніки Електронні компоненти та системи
Радіотехнічний факультет Радіосистемна інженерія
Інститут прикладного системного аналiзу Системний аналіз

Для вступу в КПІ ім. Ігоря Сікорського на магістратуру заповніть online анкету.

DSC_0726

 

No tags for this post.