Магістратура

Магістр - освітній ступінь фахівця, який на базі ступіня бакалавра здобув поглиблені спеціальні знання та вміння інноваційного характеру. Прийом іноземних громадян на освітній ступінь підготовки "магістр" здійснюється на конкурсній основі та у формі вступного тестування. Вступне тестування проводиться з двох предметів:
 • за фахом;
 • з англійської мови;
Умовою для зарахування іноземного громадянина на навчання для здобуття освітнього ступіня "магістр" є наявність диплома бакалавра і володіння ним мови навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується успішним проходженням вступного тестування. Програма іспиту за фахом розробляється кафедрою, яка здійснює магістерську підготовку; програма іспиту з мовної підготовки - кафедрою мовної підготовки. Можливий прийом іноземних громадян в магістратуру на підставі ступеня бакалавра, отриманого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного тестування. Студенти, які отримали ступінь бакалавра не в Україні, при вступі до магістратури подають документи, що пройшли нострифікацію у Міністерстві освіти і науки України. З порядком проведення нострифікації можна ознайомитися в Центрі міжнародної освіти за телефонами: (044) 204-96-35, (044) 204-92-51. Програми підготовки магістрів по кожному факультету є тут Магістерські освітні програми, які можуть викладатися англійською мовою:
ІНСТИТУТ АЕРОКОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІАТ)
 • 134 (від 5 осіб) Авіаційна та ракетно-космічна техніка
ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ (ІЕЕ)
 • 141 Системи забезпечення споживачів електричною енергією
 • 141 Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології
 • 141 Інжинірінг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів
 • 144 Енергетичний менеджмент та інжинірінг теплоенергетичних систем
 • 184 Геоінженерія
ІНСТИТУТ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О. ПАТОНА РАДІОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (РТФ)
 • 172 (від 5 осіб) Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ (ФЕА)
 • 141 (від 5 осіб) Управління, захист та автоматизація енергосистем
 • 141 (від 5 осіб) Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси
 • 141 (від 5 осіб) Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ (ФЕЛ)
 • 171 Електроніка (Оствітня програма - "Електроніка")
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ (ФММ)
 • 051 Міжнародна економіка
 • 073 Менеджмент і бізнес-адміністрування
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ (ФПМ)
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНІКИ
 • 162 Біотехнології та біоінженерія (Освітня програма - "Біотехнології")

Для вступу в КПІ ім. Ігоря Сікорського на магістратуру заповніть online анкету.

DSC_0726No tags for this post.