Каталог

В загальному Каталозі англійською мовою буде викладена скорочена інформація по інститутам/факультетам випускаючих кафедр Національного технічного університету України “Київського політехнічного інституту”. Генеральний каталог буде вміщати в собі навчальні плани спеціальностей. На його основі базується підготовка з освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр та магістр. IMG_1691No tags for this post.