Бакалаврат

Бакалавр - освітній ступінь вищої освіти, який передбачає отримання теоретичних знань і практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов'язків за обраною спеціальністю. Прийом іноземних громадян на освітній ступінь підготовки "бакалавр" здійснюється на конкурсній основі у формі вступного тестування. Вступне тестування проводиться з профілюючих предметів:
 • з математики, фізики (або хімії), української ( або англійської) мови - на інженерні спеціальності;
 • з математики, економічної географії, української (або англійської) мови - на економічні спеціальності;
 • з історії України, іноземної мови, української (або англійської) мови - на гуманітарні спеціальності (ФСП, ФЛ).
Умовою для зарахування іноземного громадянина на навчання для здобуття освітнього ступіня "бакалавр" є: а) наявність повної середньої освіти; б) і володіння ним мови навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу (B1 або вище). Для іноземних громадян, які планують навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського англійською мовою, можливе зарахування на 1 курс після успішного проходження вступного тестування без завершення підготовчого відділення. Для вступу в КПІ ім. Ігоря Сікорського на перший курс заповніть online анкету. Програми підготовки бакалаврів  по кожному факультету. Програми підготовки бакалаврів англійською мовою:
ІНСТИТУТ АЕРОКОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІАТ)
 • 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
 • 173 Авіоніка
МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ (ММІ)
 • 131 Технології машинобудування
РАДІОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (РТФ)
 • 172 (від 8 осіб) Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія
ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (ФБМІ)
 • 63 Медична інженерія
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ (ФЕЛ)
 • 171 Електронні компоненти і системи
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (ФІОТ)
 • 121 Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних сиcтем
 • 121 Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем
 • 123 Комп’ютерні системи та мережі
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ (ФММ)
 • 051 Міжнародна економіка
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ (ФПМ)
 • 121 Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних сиcтем

DSC_0653No tags for this post.