Навчання

Навчання іноземних студентів може здійснюватись державною мовою або мовами Європейського союзу. В університеті іноземці навчаються:

  • українською мовою - на всіх факультетах;
  • англійською мовою - на всіх факультетах, але за певними освітніми програмами (спеціальностями).

Іноземні студенти, які володіють українською мовою, навчаються у спільних з громадянами України групах. Англомовні іноземні студенти навчаються в окремих академічних групах у кількості по 10-12 осіб. Всі освітні програми українською мовою, на яких можуть навчатись іноземці та особи без громадянства перераховані за посиланням.

Бакалаврські програми англійською мовою:

ІФФ Металургія
ММІ Технології машинобудування
ФБМІ Біомедична інженерія
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
ФБТ Молекулярна біотехнологія
ФЕА Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
ФЕЛ Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки
Електронні системи
ФІОТ Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерна інженерія
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
ФММ Менеджмент
ФМФ Математика
ФПМ Інженерія програмного забезпечення
ХТФ Хімічні технології та інженерія

Магістерські програми англійською мовою:

ІЕЕ Енергетичний менеджмент та енергоефективність
Інженерна екологія та ресурсозбереження
ІПСА Системи штучного інтелекту
ІФФ Ливарне виробництво та комп’ютеризація процесів литва
Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів
Фізичне матеріалознавство
РТФ Радіотехнічні інформаційні технології
Радіозв’язок і оброблення сигналів
Радіосистемна інженерія
Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
ФБМІ Клінічна інженерія
Біомедичні прилади та інформаційні системи
ФБТ Молекулярна біотехнологія
ФЕА Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
ФЕЛ Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки
Електронні компоненти і системи
ФІОТ Комп’ютерні системи та мережі
Комп’ютеризовані та робото технічні системи
ФММ Менеджмент міжнародних проектів
Міжнародна економіка
ФПМ Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем
ХТФ Хімічні технології органічних речовин

Навчальний процес організовується за семестровою системою:

І семестр — вересень - грудень

Сесія — січень

Канікули

ІІ семестр — лютий-травень

Сесія – червень

Канікули

Атестація

Атестація  проводиться обов'язково для студентів I-IV курсів 2 рази на семестр з усіх навчальних дисциплін, які вивчаються в цьому семестрі.

Заліки та іспити

Семестровий контроль проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрових екзаменів та заліків.
Кількість іспитів у кожній сесії не повинно перевищувати 5, заліків - 6.

Підстави для відрахування:

  1. завершення навчання;
  2. власне бажання;
  3. переклад в інший ВУЗ;
  4. невиконання навчального плану;
  5. порушення умов договору на навчання;
  6. інші випадки, передбачені законодавством.

Тривалість навчання та рівні підготовки

No tags for this post.