Про університет

Київський політехнічний інститут було засновано наприкінці ХІХ століття в 1898 році. У той час КПІ включав в себе всього чотири факультети: механічний, інженерний, сільськогосподарський і хімічний.

За понад 120-річну історію його існування підготовлено понад 260 тисяч фахівців.

Сьогодні Національний технічний університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ ім. Ігоря Сікорського) - найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу. До його складу входять 19 факультетів, 10 інститутів і 152 кафедри, де навчаються понад 21 тисячі студентів, 851 аспірант, 33 докторанта.

Навчальний процес проводять досвідчені викладачі та відомі вчені України, серед яких академіки та члени-кореспонденти НАН України, професора, доктора наук, доценти, кандидати наук.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ ім. Ігоря Сікорського) готує фахівців з числа іноземних громадян з початку свого заснування в 1898р, та зберігає базу даних випускників-іноземців починаючи з 1945р. Традиційно підготовкою іноземців до вступу у ВНЗ займається Підготовче відділення, а організацією та супроводом навчання іноземців з 1992 року займались Управління міжнародних зав’язків НТУУ «КПІ», міжнародний факультет разом зі структурними підрозділами університету. З серпня 2012 року шляхом реорганізації міжнародного факультету наказом ректора університету №4-237 від 17.08.12 року був створений Центр міжнародної освіти НТУУ «КПІ» до складу якого, поряд з іншими службами, структурно увійшло підготовче відділення для іноземних громадян.

Центр міжнародної освіти (ЦМО) КПІ ім. Ігоря Сікорського є структурним підрозділом університету з роботи з іноземцями та особами без громадянства, який здійснює набір, легалізацію перебування в Україні, поселення в гуртожитки університету, підготовку іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади України, а також супроводжує навчальний процес іноземних громадян в КПІ ім. Ігоря Сікорського на всіх освітніх рівнях: бакалавр, магістр, кандидат наук (Ph.D.), доктор наук (D.Sc.). Також ЦМО організовує та забезпечує курси підвищення кваліфікації, перепідготовку, тренінги, стажування іноземців та осіб без громадянства в структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського. Після завершення навчання іноземців в університеті ЦМО видає диплом або сертифікат за європейським зразком.

Уся освітянська діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського стосовно іноземних студентів здійснюється на підставі існуючих нормативних документів, якими регламентується в’їзд іноземців в Україну з метою навчання, їх перебування в Україні та виїзд на батьківщину. Прийом іноземних громадян на навчання здійснюється на підставі міжнародних договорів України, загальнодержавних програм, договорів між університетом та юридичними і фізичними особами, що забезпечує перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах. ЦМО займається оформленням та видачею запрошень для іноземних громадян на навчання на Підготовчому відділенні; за програмами бакалавра, магістра; а також для навчання в аспірантурі та докторантурі. Іноземні громадяни, які отримали базову або повну вищу освіту за кордоном і виявили бажання продовжити навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського українською або іншими мовами, вступають до підготовчого відділення для вивчення мови і обов’язково проходять процедуру нострифікації документів про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, яка проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Ця процедура здійснюється протягом першого року навчання.

Інформаційне забезпечення діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна (наукових працівників) діяльність, зразки документів про освіту, умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація та ін.) здійснює офіційний веб-сайт університету: https://kpi.ua/. Усі контакти та необхідна інформація для іноземців та осіб без громадянства стосовно правил прийому, умов проживання та навчання, процедури реєстрації, медичного обслуговування іноземних громадян, позаурочної роботи та дозвілля розміщені на сайті ЦМО КПІ ім. Ігоря Сікорського: http://www.istudent.kpi.ua у відповідних розділах головного меню (українською та англійською).

oap

No tags for this post.