Посвідка на проживання

Для отримання Посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземний громадянин в триденний термін після прибуття в Україну повинен подати до  відділу паспортно-візової роботи Центру міжнародної освіти такі документи:
1. Заяву.
2. Паспортний документ іноземця з візою Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок з  особистими даними і візою.
3. Переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця з особистими даними, засвідчений нотаріусом або центром перекладів.
4. Квитанцію про сплату державного мита.
5. Шість фотокарток іноземця розміром 3,5x4,5 сантиметрів (на матовому папері).
Посвідка на тимчасове проживання в Україні видається на термін навчання.

У разі, коли протягом строку дії посвідки на тимчасове проживання у документах, зазначених у підпунктах 2-3, змінилися відомості, такі документи подаються протягом 10 днів з моменту настання таких змін до відділу паспортно-візової роботи Центру міжнародної освіти.

Посвідка видається іноземцю під розписку, в паспортному документі іноземця на останній вільній сторінці проставляється відмітка про отримання Посвідки, що скріплюється печаткою ДМС.

Іноземець після отримання Посвідки повинен протягом 10 днів зареєструвати місце проживання, а в разі його зміни – перереєструвати в порядку, встановленому Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».
Після закінчення терміну навчання у разі відсутності підстав для продовження строку дії Посвідки на тимчасове проживання або відрахування з університету,  іноземець зобов`язаний:
1. В семиденний строк знятися з реєстрації за місцем проживання.
2. Здати Посвідку на тимчасове проживання в Україні та паспорт до відділу паспортно-візової роботи Центру міжнародної освіти (корпус №31, кімн. 2-01).

3. Отримати «Рішення»  ДМС та паспорт в якому анульовано відмітку про видачу Посвідки на тимчасове проживання в Україні.

4. Виїхати за межі України.

No tags for this post.