Ön kayıt online

Adayın başvuru formunu doldurmasını rica ediyoruz.

Soyadı *

Adı *

Uyruğu *

Doğun tarih *

Pasaport № *

Cinsiyet

Mezuniyet yılı *

Diploma numarası *

Posta adresi *

Telefon/faks *

E-Posta

Ben eğitim almak istiyorum ( lütfen işaretleyiniz ): *
 hazırlık bölümünde yabancılar için mühendislik uzmanlaşma alanında hazırlık bölümünde yabancılar için beşeri bilimler uzmanlaşma alanında hazırlık bölümünde yabancılar için ekonomik uzmanlaşma alanında hazırlık bölümünde yabancılar için biyomedikal uzmanlaşma alanında lisans derecesi elde etmek için yüksek lisans derecesi elde etmek için


Eğitim dilinizi seçin

 Ukraynaca Rusça İngilizce