Kabul Koşulları

Yabancı ve vatansız vatandaşların Ukrayna Milli Üniversitesi ‘’İgor Sikorski” Kiev Politeknik Enstitüsü’ne  kabul koşulları Ukrayna Milli Üniversitesi ‘’İgor Sikorski” Kiev Politeknik Enstitüsü ile aday öğrenci veya tüzel ve özel kişiler ile imzaladığı sözleşmeye ve sınavların sonuçlarına veya diğer Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmelerine göre öğrencileri kabul edilmektedir. Lisans yapmak veya Hazırlık Bölümünde okumak isteyen adayların:
 • Lise diploması olması
 • Sağlıklı olması
 • Kayıt işlemleri için gerekli olan dilekçe ve evrakları 1 Temmuz- 30 Eylül tarihleri arasında şahsen vermesi gerekmektedir.
Yüksek lisans yapmak isteyen adayların:
 • Lisans diploması olması
 • Sağlıklı olması
 • Kayıt işlemleri için gerekli olan dilekçe ve evrakları 20 Temmuz- 20 Eylül tarihleri arasında şahsen vermesi gerekmektedir.
Doktora yapmak isteyen adayların:
 • Yüksek lisans diploması olması
 • Sağlıklı olması
 • En az 2 veya 3 adet yayınlanmış bilimsel makalesi olması
 • Kayıt işlemleri için gerekli olan dilekçe ve evrakları 20 Temmuz- 20 Eylül tarihleri arasında şahsen vermesi gerekmektedir.
Öğrenim süresi: Hazırlık Bölümü – 1 yıl Lisans – 4 yıl Yüksek lisans – 2 yıl (lisans seviyesinden sonra) Lisansüstü – 4 yıl ( Yüksek lisans diploması varsa) Doktora – 2 yıl (doçent diploması varsa) Hazırlık Bölümüne kaydolmak için gerekli olan evraklar:
 1. On-line kayıt formunu doldurmak
 2. Önceki eğitim seviyesini gösteren evrakın orijinali (diploma) ve kopyası
 3. Önceki eğitim seviyesini gösteren transkriptin orijinali ve kopyası
 4. Doğum belgesi kopyası
 5. Öğrencinin Hazırlık Bölümünü bitirdiğini gösteren sertifika
 6. Pasaport kopyası (fotoğraflı sayfa)
 7. Sağlık raporu
 8. 3,5x4,5 cm ebadında 12 adet renkli mat vesikalık fotoğraf
 9. Pasaport (orijinali)
2,3 ve 4. maddelerdeki evraklar Ukrayna kanunlarına göre Ukraynacaya tercüme edilmeli, yerel makamlarca apostil yapılmalı ve noter tarafından onaylanmalı (Ukrayna uluslararası sözleşmelerde aksi söylenmediği takdirde). 1.sınıfa (Lisans) kaydolmak için gerekli olan ek evraklar:
 • Yabancı dil seviyesini belirten sertifika (Hazırlık Bölümünden mezun olduğunda verilmektedir).
 1. sınıfa (Yüksek lisans) kaydolmak için gerekli olan ek evraklar:
- Lisans diploması. Doktora yapmak için gerekli evraklar:
 1. Adayın Doktora yapmak istediğini belirten dilekçe;
 2. Yüksek lisans (uzmanlık) diploması kopyası (okuduğu bölümün adı ile), yüksek lisans derslerinin transkriptinin kopyası (Ukraynacaya çevrilmiş, noter tarafından onaylanmış). Ukrayna dışında eğitim almış olan kişiler için diploma denklik belgesinin kopyası;
 3. Bölüm başkanı tarafından adayın araştırma teklifi için verilen izin ve tez danışmanı tarafından verilen yazılı görüş,
 4. Başvurduğu bölümün başkanı tarafından onaylanmış yayınlanmış olan bilimsel çalışmaların ve icatların listesi ( 2 veya 3 yayının kopyası), tez danışmanının  Listede olan mesleki ve bilimetrik veri tabanlarında bulunan yayınları işaretlemek;
 5. Pasaport kopyası (fotoğraflı sayfa)
 6. Pasaport ve diplomanın orijinalleri (şahsen verilir).
Yabancı vatandaşlar mülakata çağrılır ve mülakatın sonuçlarına göre İgor Sikorski KPE’ne kabul edilir. İgor Sikorski KPE’ne kaydolmak için on-line kayıt formunu doldurunuz. [Eng] Click on the title of the document to read about Rules of admission of foreigners and stateless persons to study in Igor Sikorsky KPI (UA), as well as download the Agreement to provide educational services to students - foreign citizens (EN). KPI-225No tags for this post.