– Yüksek Lisans derecesi ichin

Yabancı vatandaşların İgor Sikorski KPE’ne kabul edilmeleri için
 • Lisans mezunu olmaları
 • Giriş test sınavlarında başarılı olmaları
 • Üniversiteden davetiye almaları
gerekmektedir. Öğrenci, giriş testini başarı ile verdiği takdirde yüksek lisans bölümüne kayıt yaptırabilir. Evrak teslimi 1 Temmuz- 20 Eylül tarihleri arasındadır. Eğitim dönemi, gruplar oluştuğu takdirde 1 Eylül’de başlar. Üniversiteye kaydolmak isteyen adaylar İgor Sikorski KPE, Uluslararası Öğrenci Bölümüne aşağıda belirtilen evrakları (belgeleri) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir:
 1. Dilekçe
 2. Önceki eğitim seviyesini gösteren evrakın orijinali (diploma) ve kopyası. Evraklar verildikten sonra birinci dönem içinde denklik belgesi alınır
 3. Önceki eğitim seviyesini gösteren transkriptin orijinali ve kopyası
 4. Yabancı uyruklu vatandaşın pasaportu veya vatansız kişi olduğunu gösteren evrakın kopyası
 5. Sağlık sigortası poliçesi (Ukrayna uluslararası sözleşmelerde aksi söylenmediği takdirde)
 6. Doğum belgesi kopyası
 7. 3,5x4,5 cm ebadında 6 adet renkli mat vesikalık fotoğraf
2, 3 ve 4. maddelerdeki evraklar Ukrayna kanunlarına göre Ukraynacaya tercüme edilmeli, yerel makamlarca apostil yapılmalı ve noter tarafından onaylanmalı 2 ve 3. Maddelerdeki evraklar yerel makamlarca noter tarafından onaylanmalı Ukrayna’da bulunan yabancı müessese tarafından meşru duruma getirilmeli (Ukrayna uluslararası sözleşmelerde aksi söylenmediği takdirde).
 1. Sınıf mülakat sınavları:
 • Yabancı dil
 • Seçtiği alan
Giriş testi, Enstitü (fakülte) sınav komisyonları tarafından hazırlanmış olan müfredata göre gerçekleştirilir. the Agreement to provide educational services to students