Умови вступу

Правила прийому іноземців й осіб без громадянства на навчання в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Прийом на навчання здійснюється через механізм вступних випробувань на основі договору, підписаного адміністрацією університету з абітурієнтом або з іншою фізичною або юридичною особою; можливий прийом на основі міждержавних угод за листами Міністерства освіти і науки України.

Вимоги до абітурієнтів на бакалаврат та слухачів Підготовчого відділення:

 • вік на момент вступу - до 25 років;
 • наявність середньої освіти;
 • задовільний стан здоров'я;
 • особисто подати заяву і документи на вступ з 1 липня до 30 вересня.

Вимоги до вступників в магістратуру:

 • вік на момент вступу - до 35 років;
 • наявність диплому бакалавра;
 • задовільний стан здоров'я;
 • особисто подати заяву і документи на вступ з 20 липня до 20 вересня.

Вимоги до вступників в аспірантуру:

 • вік на момент вступу - до 35 років;
 • наявність диплому магістра;
 • задовільний стан здоров'я;
 • опубліковані 2-3 наукові праці;
 • особисто подати заяву і документи на вступ з 20 липня до 20 вересня (можливий прийом в аспірантуру протягом року)

Тривалість навчання:

 • Підготовче відділення - 1 рік;
 • Бакалавр - 4 роки;
 • Магістр - (1,4 роки професійний та 1,9 років науковий) після програми бакалавра;
 • Кандидат наук - 4 роки (при наявності диплому магістра);
 • Доктор наук - 2 роки (при наявності диплому кандидата наук).

Документи, необхідні для вступу на Підготовче відділення:

 1. on-line заява;
 2. оригінал та копія документа про попередню освіту;
 3. оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про успішність з навчальних дисциплін;
 4. копію документа про народження;
 5. свідоцтво про закінчення підготовчого відділення;
 6. копію паспорта (сторінка з фото);
 7. медицинський сертифікат про стан здоров'я;
 8. 12 фотографій розміром 3,5x4,5 см, кольорові, матові;
 9. паспорт (пред'являється особисто).

Зазначені в п.п. 2, 3 документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України.

Додакові документи, необхідні для вступу на перший курс (Бакалаврат): 

 • Сертифікат, який підтверджує рівень володіння мовою (видається після закінчення Підготовчого відділення).

Додаткові документи, необхідні для вступу на п'ятий курс (Магістратура):

 • Диплом бакалавра.

Документи, необхідні для вступу в Аспірантуру:

 • заява про прийом до аспірантури;
 • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), та копія додатку до нього (з перекладом на українську мову та завірені нотаріально). Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома;
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;
 • ксерокопія паспорту (сторінка з фото);
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто.

Іноземні громадяни зараховуються на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського на конкурсній основі за результатами вступних випробувань у формі співбесіди.

Для вступу в КПІ ім. Ігоря Сікорського заповніть online анкету.

KPI-225

Поділитися посиланням в: