Умови вступу

Правила прийому іноземців й осіб без громадянства на навчання

в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Прийом на навчання здійснюється через механізм вступних випробувань на основі договору, підписаного адміністрацією університету з абітурієнтом або з іншою фізичною або юридичною особою; можливий прийом на основі міждержавних угод за листами Міністерства освіти і науки України.

Вимоги до абітурієнтів:

 • вік на момент вступу - до 25 років (в аспірантуру - до 35 років);
 • наявність середньої освіти;
 • задовільний стан здоров'я.

Тривалість навчання:

 • Підготовче відділення - 1 рік;
 • Бакалавр - 4 роки;
 • Спеціаліст - 1,5 роки після програми бакалавра;
 • Магістр - 2 роки після програми бакалавра;
 • Кандидат наук - 3 роки (при наявності диплому магістра);
 • Доктор наук - 3 роки (при наявності диплому кандидата наук).

Документи, необхідні при прийнятті:

 1. заява-анкета;
 2. оригінал та копія документа про попередню освіту;
 3. оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про успішність з навчальних дисциплін;
 4. копію документа про народження;
 5. свідоцтво про закінчення підготовчого відділення;
 6. копію паспорта (сторінка з фото);
 7. медицинський сертифікат про стан здоров'я;
 8. 12 фотографій розміром 3,5x4,5 см, кольорові, матові;
 9. паспорт (пред'являється особисто).

Зазначені в п.п. 2 - 4 документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України.

Іноземні громадяни зараховуються на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського на конкурсній основі за результатами вступних випробувань у формі співбесіди.

KPI-225

Поділитися посиланням в: