– на 5-й курс

Прийом іноземних громадян на 5 курс КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється за умови:

  • здобутого ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста;
  • успішного проходження вступного випробування;
  • запрошення університету.

Допускається прийом на підготовку ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Строки подачі документів – з 1 липня до 20 вересня.

Початок навчання з 1 вересня.

Список документів, які вступники особисто подають до ЦМО КПІ ім. Ігоря Сікорського у паперовій формі:

а)  заяву;

б) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (протягом першого семестру навчання здійснюється його нострифікація);

в)  додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін, на основі якого здійснюється вступ;

г) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

д)  поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

е) 6 фотокарток розміром 35 х 45 мм (кольорові, матові);

Документи, зазначені у підпунктах б), в), г) мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах б), в) мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Вступні випробування при прийомі на 5 курс проходять з:

  • іноземної мови;
  • спеціальності, на яку вступають;
  • додаткове вступне випробування (за умови ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю).

Вступні випробування проводяться згідно розкладу, затвердженому атестаційними комісіями інститутів (факультетів).

Поділитися посиланням в: