– на 1-й курс

Прийом іноземних громадян на 1 курс КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється за умови:

 • наявності повної загальної середньої освіти;
 • успішного проходження вступного випробування (співбесіди);
 • запрошення університету.

Строки подачі документів – з 1 липня до 30 вересня.

Початок навчання з 1 вересня.

Список документів, які вступники особисто подають до ЦМО КПІ ім. Ігоря Сікорського у паперовій формі:

а) заява;

б) документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (протягом першого семестру навчання здійснюється його нострифікація);

в) додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

г) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

д) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

е) копія документа про народження;

ж) 6 фотокарток розміром 35 х 45 мм (кольорові, матові);

з) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення.

Документи, зазначені у підпунктах б), в), г), мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу та засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Вступні випробування  при прийомі на 1 курс проходять з:

інженерні спеціальності

економічні спеціальності

гуманітарні спеціальності

 • математика,
 • фізика (або хімія),
 • українська (російська, англійська) мова.
 • математика,
 • економічна  географія,
 • українська (російська, англійська) мова.
 • історія України,
 • іноземна мова,
 • українська (російська, англійська) мова.

Строки проведення вступних випробувань – з 3 липня до 30 вересня.

Іноземні громадяни, які отримали атестат про повну середню освіту в Україні та  сертифікати ЗНО з відповідних предметів, мають право вступати на перший курс усіх форм навчання без співбесіди на конкурсних засадах та на підставі укладеного договору.

Поділитися посиланням в: