Вступ

Прийом на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань на підставі договору, підписаного адміністрацією університету з абітурієнтом або договорів, підписаних вищими учбовими закладами з фізичними та юридичними особами; на підставі міждержавних угод за листами Міністерства освіти і науки України.

Документи, необхідні при прийнятті:

  1. заява-анкета;
  2. оригінал та копія документа про попередню освіту;
  3. оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про успішність з навчальних дисциплін;
  4. копію документа про народження;
  5. свідоцтво про закінчення підготовчого відділення;
  6. копію паспорта (сторінка з фото);
  7. медицинський сертифікат про стан здоров'я;
  8. 12 фотографій розміром 3,5x4,5 см, кольорові, матові;
  9. паспорт (пред'являється особисто).

Зазначені в п.п. 2 - 4 документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України.

KPI-225

Поділитися посиланням в: