Прийом до магістратури

Запрошуємо на навчання за магістерськими програмами в НТУУ «КПІ» та обраною Вами темою магістерської дисертації!

 • якщо Ви маєте диплом бакалавра або спеціаліста;
 • якщо Ви прагнете отримати нові знання і компетенції,  зміцнити свої кадрові позиції;
 • якщо Ви бажаєте стати студентом провідного технічного університету України та отримати диплом магістра з обраного Вами фаху

Шановні випускники ВУЗів!

Факультети, інститути Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» пропонують Вам за 2 роки отримати якісну вищу освіту високого рівня, яка підтверджена дипломом державного зразка одного з престижних ВУЗів. Вам пропонується виконати магістерську дисертацію за однією з тем, що подаються нижче:

ПЕРЕЛІК АКТУАЛЬНИХ ТЕМ  МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ В НТУУ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Навчання в НТУУ «КПІ» здійснюється як за денною формою, так і без відриву від виробництва – за заочною формою навчання. Можливе отримання другої вищої освіти чи підвищення кваліфікації.

Ми використовуємо сучасні навчальні технології, маючи висококваліфікований професорсько-викладацький склад, потужну комп’ютерну базу, створені спільно з всесвітньо відомими фірмами лабораторії. Наші студенти мають усі умови для наукової діяльності, культурного розвитку, занять спортом, відпочинку та лікування.

Вимоги до претендентів виконати повну магістерську програму

Виконання магістерської дисертації за вказаними темами може виконуватись за наступних умов:

 1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за певною спеціальністю приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра відповідного напряму.
 2. Іноземний громадянин пройшов повну теоретичну підготовку у ВУЗі, де навчався, а в НТУУ «КПІ» прибуває для виконання магістерської дисертації, а захист проводиться на батьківщині.
 3. Іноземний громадянин пройшов повний курс теоретичної магістерської підготовки в ВУЗі, де навчався, а в НТУУ «КПІ» прибуває для виконання та захисту магістерської дисертації.
 4. Іноземний громадянин прибуває на повну магістерську підготовку. Зарахування на навчання проводиться за результатами вступних випробувань (іспит за спеціальністю та іспит з української (російської, англійської) мови.
 5. При виконанні магістерської підготовки згідно п.2 та п.3 та вступникам, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, ов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання. З порядком проведення нострифікації можна ознайомитися в Центрі міжнародної освіти НТУУ «КПІ» за телефоном +38(044) 406-86-58; +38(044) 236-10-63.

Вступник пред’являє особисто: 

 • заяву на ім’я ректора із зазначенням отриманої вищої освіти, напрямку підготовки і бажаної магістерської спеціальності, обраної теми магістерської дисертації;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) та переклад 1-ої сторінки паспорту на українську мову;
 • документ державного зразка про  раніше  здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень, на основі якого здійснюється вступ до магістратури НТУУ «КПІ»,  і додаток до нього;
 • документ про відсутність ВІЛ-інфекції;
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну медичну довідку за формою 086-о (для громадян СНД);
 • страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 • копію документа про народження;
 • 6 фотокарток (матових) розміром 3,5х4,5;
 • зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Вартість навчання визначається умовами виконання магістерської дисертації.

Умови та строки навчання Мова навчання
українська російська англійська
по п. 2 строком 6 місяців $1150 $1350 $1500
по п. 3 строком 8 місяців $1500 $1750 $2000
по п. 4 строком 2 роки $6000 $7000 $8000
Поділитися посиланням в: