Бакалаврат

Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, який передбачає отримання теоретичних знань і практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов'язків за обраною спеціальністю.

Прийом іноземних громадян на освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки "бакалавр" здійснюється на конкурсній основі у формі вступного тестування.

Вступне тестування проводиться з профілюючих предметів:

 • з математики, фізики (або хімії), української (російської, англійської) мови - на інженерні спеціальності;
 • з математики, економічної географії, української (російської) мови - на економічні спеціальності;
 • з історії України, іноземної мови, української (російської, англійської) мови - на гуманітарні спеціальності (ФСП, ФЛ).

Умовою для зарахування іноземного громадянина на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" є наявність повної середньої освіти і володіння ним мови навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується наявністю сертифіката про закінчення підготовчого відділення.

Для громадян СНД, а також для іноземних громадян, які планують навчання в НТУУ "КПІ" англійською мовою, можливе зарахування на 1 курс після успішного проходження вступного тестування без завершення підготовчого відділення.

Програми підготовки бакалаврів англійською мовою:

 • Металургія (інженерно-фізичний факультет);
 • Технології машинобудування (механіко-машинобудівний інститут);
 • Авіаційна та ракетно-космічна техніка (факультет авіаційних і космічних систем);
 • Авіоніка (факультет авіаційних і космічних систем);
 • Біомедична інженерія (факультет біомедичної інженерії);
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (факультет біомедичної інженерії);
 • Молекулярна біотехнологія (факультет біотехнології і біотехніки);
 • Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії (факультет електроенерготехніки і автоматики);
 • Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки (факультет електроніки);
 • Електронні системи (факультет електроніки);
 • Інженерія програмного забезпечення (факультет інформатики та обчислювальної техніки);
 • Комп'ютерна інженерія (факультет інформатики та обчислювальної техніки);
 • Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (факультет інформатики та обчислювальної техніки);
 • Менеджмент (факультет менеджменту і маркетингу);
 • Математика (фізико-математичний факультет);
 • Інженерія програмного забезпечення (факультет прикладної математики);
 • Хімічні технології та інженерія (хіміко-технологічний факультет).

DSC_0653

Поділитися посиланням в: