Навчання

Навчання іноземних студентів здійснюється трьома мовами:

 • українською мовою - на всіх факультетах;
 • російською мовою (при формуванні груп з 10-12 чоловік за однією спеціальністю) - на всіх факультетах;
 • англійською мовою (при формуванні груп з 10-12 чоловік за однією спеціальністю) - за наступними спеціальностями:

Бакалаврські програми:

 • технологія машинобудування (механіко-машинобудівний інститут);
 • комп'ютерні системи та мережі (факультет прикладної математики);
 • електронні системи (факультет електроніки);
 • телекомунікаційні системи та мережі (факультет електроніки);
 • комп'ютерні системи та мережі (факультет інформатики та обчислювальної техніки);
 • комп'ютеризовані системи управління і автоматики (факультет інформатики та обчислювальної техніки);
 • композиційні та порошкові матеріали, покриття (інженерно-фізичний факультет).

Магістерські програми:

 • системи керування літальними апаратами і комплексами (факультет авіаційних і космічних систем);
 • літаки і вертольоти (факультет авіаційних і космічних систем);
 • електронні системи (факультет електроніки);
 • телекомунікаційні системи та мережі (факультет електроніки);
 • композиційні та порошкові матеріали, покриття (інженерно-фізичний факультет).

Навчальний процес організовується за семестровою системою:

І семестр — вересень - грудень

Сесія — січень

Канікули

ІІ семестр — лютий-травень

Сесія – червень

Канікули

Атестація

Атестація  проводиться обов'язково для студентів I-IV курсів 2 рази на семестр з усіх навчальних дисциплін, які вивчаються в цьому семестрі.

Заліки та іспити

Семестровий контроль проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрових екзаменів та заліків.
Кількість іспитів у кожній сесії не повинно перевищувати 5, заліків - 6.

Підстави для відрахування:

 1. завершення навчання;
 2. власне бажання;
 3. переклад в інший ВУЗ;
 4. невиконання навчального плану;
 5. порушення умов договору на навчання;
 6. інші випадки, передбачені законодавством.

Тривалість навчання та рівні підготовки:

рівні підготовки

Поділитися посиланням в: