Про університет

Київський політехнічний інститут було засновано наприкінці ХІХ століття в 1898 році. У той час КПІ включав в себе всього чотири факультети: механічний, інженерний, сільськогосподарський і хімічний.

За понад 117-річну історію його існування підготовлено понад 260 тисяч фахівців.

Сьогодні Національний технічний університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ ім. Ігоря Сікорського) - найбільший технічний університет України дослідницького типу, один з провідних університетів Європи та світу. До його складу входять 19 факультетів, 10 інститутів і 152 кафедри, де навчаються понад 21 тисячі студентів, 851 аспірант, 33 докторанта.

Навчальний процес проводять досвідчені викладачі та відомі вчені України, серед яких академіки та члени-кореспонденти НАН України, професора, доктора наук, доценти, кандидати наук.

КПІ ім. Ігоря Сікорського готує висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" та "магістр" за 118 спеціальностями для різних галузей економіки та соціальної сфери України і зарубіжних країн. Також забезпечує підготовку кандидатів (Ph.D.) і докторів наук в таких пріоритетних галузях як: енергетика, машинобудування, інформаційні технології та інформаційна безпека, електроніка, телекомунікації, аерокосмічні системи, хімічні технології, біотехнології та багато інших.

Поділитися посиланням в: